Reklamačný protokol

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Ku začatiu vybavovania reklamácie priložiť Originál Záručný list.

 

Autobatérie zasielajte nezabalené z dôvodu kontroly vizuálneho stavu autobatérie.   KUPUJÚCI                                                                             PREDÁVAJÚCI:

Meno/Priezvisko:                                                                        Názov spoločnosti:

FIRMA/Názov spoločnosti:                                                             Ulica a číslo:

Ulica a číslo:                                                                             Mesto:

Mesto:                                                                                    PSČ:

PSČ:                                                                                      Telefón:

Telefón:                                                                                  E-mail:

E-mail:

 

Žiadam o reklamáciu uvedeného tovaru, popis vád/vady uvádzam nižšie. Údaje sú potrebné k zahájeniu reklamácie.

 

Tovar som zakúpil/a vo Vašom e-shope/ v predajni:

 

Číslo dokladu o úhrade:..................................................                                                  Zakúpený dňa:.................................................

 

Názov reklamovaného tovaru:.................................................................................................................................

 

Popis vady:..............................................................................................................

 

Chyba sa prejavuje:            1.nepretržite                     2. po určitej dobe                       3.náhodne

 

 

POVINNÉ ÚDAJE VYPLNÍ ZÁKAZNÍK!

 

Namontovanév motorovom vozidle:              nákladnom vozidle:                  pracovný stroj:                  motocykel:            

VIN číslo :

Značka:

ŠPZ:

Objem:

Počet najazdených km :

Rok výroby :      

                                                                                                                                                  

V ...................... dňa..........................         Podpis:                               *                                          

 

K zásielke priložte originál záručný list a tento reklamačný protokol! Tovar pošlite na adresu prevádzky:

KO a LA Plus s.r.o., Hlavná 103, Kapušany 08212


Spôsob vybavenia reklamácie:

Vaša reklamácia bola prijatá a vybavená nasledovným spôsobom.

 

1.Výmenou tovaru                                                           2. Vrátením peňazí                                                       3. Neuznaná

 

 

Dátum prijatia reklamácie:                                                                                 Dátum vybavenia reklamácie:

Reklamáciu vybavoval:

 

 

 

 

 

 

*svojím podpisom súhlasím so znehodnotením dielu za účelom posúdenia reklamácie
* svojím podpisom sa zaväzujem k prevzatiu vybavenej reklamácie do 5 prac. dní v opačnom prípade súhlasím s jej likvidáciou