Kontaktné informácie

KO a LA Plus s.r.o.,

So sídlom:

Železničiarska 68, 080 01 Prešov, IČO 36468070 , IČ DPH SK2021517883

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Prešove


prevádzka:


KO a LA Plus s.r.o.,

Hlavná 103

082 12 Kapušany pri Prešove


mail: info@najlacnejsieautobaterie.eu


tel. číslo : +421 919 371 832
 Prevádzkové hodiny: 


Pondelok až Piatok: od 8:00h - 17.00h


Sobota 8:00h – 12:00h


Poštová adresa:

KO a LA Plus s.r.o.,

Hlavná 103

082 12 Kapušany pri Prešove


 Orgány dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

e-mail: pr@soi.sk


 Obvodný úrad Prešov

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

tel. č.: 051/7082 430

e-mail: ozpo@po.vs.sk